First one


بعضي روزها آنطور كه فكرش را ميكردي به شب نمي‌رسند. اما گاها از ايده آل ذهني‌اي كه مدام در فكرت مرور ميكردي و طبق نقشه ي آن پيش ميرفتي ايده آل تر ميشوند. بعضي روزها ميگذارند بفهمي كه اگر حتي فلان خواب را ببيني و اولين آهنگي شافل پخش ميكند فلان باشد و فلان كس را تصادفي ببيني هم اتفاقي نمي افتد. بعضي روزها آدم غرق ميشود؛در نفرت، بي حسي، عشق. و وقتي كه خود را در انبوه خاطرات گذشته و افكار آينده ميابي،بايد حواست را جمع كني كه خود خود حال‌ت باشي؛نه خودي كه در گذشته بارش را بسته و با تمامي آن آدم ها و اتفاق ها و روزها در زير حال مدفون شده. آينده در گروي عبور از گذشته است و حال راه آن است.
و من در يكي از همان روزها حال‌م را پيدا كردم؛عشق.


مشخصات

  • منبع: http://ugh.blogfa.com/post/19
  • کلمات کلیدی: روزها ,گذشته ,فلان ,بعضي ,بعضي روزها
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها